admin 发表于 2012-11-20 21:28:42

送太岁 (谢太岁)的时间、地点与方法

   送太岁 (谢太岁)的时间、地点与方法

   值年太岁年年不同,年底应该谢太岁。继善篇云∶太岁乃众煞之主,入命未必为凶;如逄战斗之乡,必主刑于本命。年头拜太岁,年尾送太岁,可得功德圆满。

   送太岁 (还太岁、谢太岁)应在农历小年(十二月廿三日或廿四日)送灶君之日举行,送太岁可与送灶合并举行,也可单独送太岁。单独送太岁准备清茶与四种水果及香烛即可,拜谢太岁神一年来的庇佑,然后将太岁符焚化送返天庭,来年若有家人再冲犯太岁,必须另行请太岁符。

    送太岁需要使用专门的开光的送太岁疏文。可联系网上财神庙(在线财神网)奉请疏文。如果没有疏文,送神时可口诵禀告符主的姓名、生辰、住址等,以酬谢神恩。例如:弟子xxx ,出生于××年××月××日××时,居住在x xx,酬谢神恩。

   送神早,接神晚。送太岁应该在早餐前完成。地点可以在家门口向着当年的太岁方焚化太岁符、送太岁疏文。焚化后的灰烬如何处理?参阅《太岁符焚化后的灰烬如何处理》

    参考资料、《在线财神网:流年太岁方简介与方位犯太岁趋吉避凶知识》http://www.caishen66.cn/newitem.aspx?id=1292。

民付6 发表于 2013-8-22 02:42:00

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg

民付6 发表于 2013-9-18 01:30:13

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg

民付6 发表于 2013-11-17 01:04:55

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg

民付6 发表于 2013-11-18 05:54:53

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg
页: [1]
查看完整版本: 送太岁 (谢太岁)的时间、地点与方法